Tin tức

1

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ VỀ CHĂN NUÔI

 •   14/12/2017 02:58:44 PM
 •   Đã xem: 1143
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 13/12/2017, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình đột phá “Tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp” theo Nghị quyết Đảng bộ huyện. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Văn Hồng, PCT.UBND huyện Nguyễn Văn Tặng cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện, các hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn.
TRIỂN KHAI RA QUÂN HỖ TRỢ CHĂM SÓC CÂY ĐIỀU ĐỢT 2 NĂM 2017

TRIỂN KHAI RA QUÂN HỖ TRỢ CHĂM SÓC CÂY ĐIỀU ĐỢT 2 NĂM 2017

 •   20/12/2017 08:12:57 AM
 •   Đã xem: 1112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/12/2017, UBND huyện Đồng Phú đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về thực hiện hỗ trợ chăm sóc vườn Điều niên vụ năm 2017-2018 trên địa bàn huyện giai đoạn ra hoa đậu trái; theo Kế hoạch trong thời gian từ ngày 08/12/2017 đến ngày 22/12/2017, huyện Đồng Phú triển khai ra quân hỗ trợ chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cây điều đợt 2/2017 trên địa bàn 11 xã, thị trấn; lực lượng tham gia đợt ra quân có các thành viên Tổ tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn của tỉnh và của huyện; đại diện các hội, đoàn thể xã, thị trấn và đông đảo các hộ nông dân trồng điều.
Untitled

Viện KSND huyện Đồng Phú và Công ty Luật Thịnh Trí TP HCM trao tặng nhà tình thương tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

 •   24/12/2017 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 961
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020) theo Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 21/10/2016 của Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao và Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú năm 2017.
hình minh họa

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2017, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018.

 •   09/01/2018 08:09:15 AM
 •   Đã xem: 773
 •   Phản hồi: 0
Dưới sự lãnh đạo, điều hành tích cực của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, kinh tế - xã hội năm 2017 của Huyện đạt được kết quả khả quan, với kết quả cụ thể như sau:
UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018.

UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018.

 •   11/01/2018 03:13:48 PM
 •   Đã xem: 1959
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 10 tỷ đồng; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định tiếp theo; Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Thành, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XDNTM NĂM 2017.

 •   12/01/2018 09:42:33 AM
 •   Đã xem: 1798
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/01, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và Chương trình MTQG XDNTM năm 2017. Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Lộc – Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hà Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Trần Văn Hồng, PCT.HĐND huyện Huỳnh Thị Lý, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các Hội, đoàn thể, các ban HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; đại diện lãnh đạo cơ quan ngành dọc trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao và đồng chí Đoàn Văn Bắc – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước

Viện KSND huyện Đồng Phú hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017

 •   16/01/2018 04:35:39 PM
 •   Đã xem: 1111
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 11/01/2017 của Viện KSND tỉnh Bình Phước và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 12/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Phú. Năm 2017, Viện KSND huyện Đồng Phú đã bám sát Kế hoạch, Chương trình công tác đã được Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước phê duyệt. Các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt theo quy định Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Viện KSND tối cao và Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác tư pháp. Cụ thể:
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tặng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2017, NHIỆM VỤ NĂM 2018.

 •   23/01/2018 02:39:10 PM
 •   Đã xem: 1117
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/01/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tặng chủ trì Hội nghị tổng kết kế hoạch BVPTR và PCCCR năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN NĂM 2018 CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

 •   24/01/2018 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 1164
 •   Phản hồi: 0
Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại các đoàn thể cơ sở địa phương, đồng thời cũng là lực lượng hùng hậu trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Bắt nguồn từ vai trò, tầm quan trọng đó, chiều ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh tiến hành kiểm tra và nghe Ban CHQS huyện, Chỉ huy quân sự xã, thị trấn báo cáo về kế hoạch huấn luyện và công tác đảm bảo năm 2018. Tham dự cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo Ban CHQS huyện, Chỉ huy trưởng 11 Ban CHQS xã, thị trấn, bên cạnh đó có sự tham gia của lãnh đạo Phòng TC-KH.
ĐỒNG PHÚ: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2018

ĐỒNG PHÚ: TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2018

 •   30/01/2018 08:19:52 AM
 •   Đã xem: 870
 •   Phản hồi: 0
Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị; thể hiện trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của con người. Để triển khai thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, coi việc làm giảm tai nạn giao thông là trách nhiệm của mỗi người và toàn xã hội; xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày 30/01/2018, UBND huyện Đồng Phú tổ chức Lễ ra quân “Năm an toàn giao thông – 2018” với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.
ấp Phước Tân thị công đường BTXM

CÔNG NHẬN XÃ TÂN PHƯỚC, TÂN LỢI ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

 •   02/02/2018 07:53:42 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/12/2017, UBND huyện ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND và 3287/QĐ-UBND công nhận xã Tân Phước, Tân Lợi, huyện Đồng Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh phát biểu tại buổi lễ.

LỄ CÔNG BỐ XÃ TÂN LỢI ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

 •   13/02/2018 09:26:08 AM
 •   Đã xem: 2175
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/02/2018, xã Tân Lợi tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng các đồng chí lãnh đạo UBND xã và toàn thể nhân dân xã Tân Lợi.
hình minh họa

ĐỒNG PHÚ: TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ I/2018

 •   01/03/2018 09:30:01 AM
 •   Đã xem: 659
 •   Phản hồi: 0
Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất, chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng ngày 28/2/2018, huyện Đồng Phú tổ chức Lễ khởi động tháng thanh niên nông thôn lần thứ I/2018 tại khuôn viên chợ Đồng Phú, với hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2018

 •   06/03/2018 08:48:15 AM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 02/3/2018, ông Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2018.
hình minh họa

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HẠN MÙA KHÔ NĂM 2018

 •   12/03/2018 08:20:08 AM
 •   Đã xem: 924
 •   Phản hồi: 0
Để chủ động trong công tác, phòng chống hạn và khắc phục tình trạng thiếu nước trong mùa khô năm 2018 nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt trong những tháng mùa khô đầu năm 2018; UBND huyện Đồng Phú đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2018 trên địa bàn huyện, theo đó UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện theo dõi chặt chẽ về dự báo, cảnh báo kịp thời tình hình khô hạn; đồng thời, có biện pháp phòng, chống khắc phục khô hạn, bảo vệ sản xuất; hướng dẫn nông dân bố trí thời gian gieo trồng hợp lý, sử dụng các giống cây trồng chịu hạn; kiểm tra các nguồn nước, có kế hoạch cụ thể chống hạn cho từng khu vực, từng loại cây trồng phù hợp với từng địa bàn; trong đó, tập trung một số giải pháp như sau:
Hình minh họa

TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 •   21/03/2018 04:23:09 PM
 •   Đã xem: 822
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ, công chức viên chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) tại các cơ quan, đơn vị huyện, UBND xã, thị trấn nắm được cách thức tổ chức, triển khai thực hiện việc KSTTHC, đánh giá tác động TTHC, cập nhật, sửa đổi, bổ sung TTHC, rà soát quy định TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/02/2018 của UBND huyện về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, sáng ngày 15/3/2018, huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị huyện, UBND xã, thị trấn.
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

ĐỒNG PHÚ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

 •   22/03/2018 09:38:04 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai công tác năm 2018, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2017; thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/3/2018; sáng ngày 20/3/2018, huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 tại Hội trường Công an huyện.
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

ĐỒNG PHÚ: Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 •   29/03/2018 04:05:31 PM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0
Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần phát triển Chính phủ điện tử; nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 27/3/2018, huyện Đồng Phú đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện là thành viên BCĐ 896 huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Đại diện Chỉ huy đội Cảnh sát QLHC về TTXH, đội CA XDPT và PTX về ANTT, Cán bộ chuyên đề Cảnh sát, toàn thể CBCS đội CS QLHC về TTXH, đội CA XDPT và PTX về ANTT, Trưởng Công an xã, thị trấn.
Đồng Phú: Thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà hướng tới đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đồng Phú: Thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà hướng tới đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

 •   18/04/2018 07:46:45 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/4/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà hướng tới đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi – Thú y và các cơ quan, đơn vị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trạm Chăn nuôi – Thú y, UBND và thú y viên xã, thị trấn.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập116
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm113
 • Hôm nay7,085
 • Tháng hiện tại524,132
 • Tổng lượt truy cập3,895,117
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây