12:31 EDT Thứ năm, 19/10/2017

Quy hoạch ngành Nông nghiệp & PTNT: QH 03 loại rừng

Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch 03 loại rừng. Sau khi được Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định, UBND tỉnh tỉnh Bình Phước đã phê duyệt Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006-2010 tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007.

Đăng lúc: 10-08-2013 02:04:54 PM | Đã xem: 1717 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Quy hoạch , Tài nguyên - Môi trường