21:18 EDT Thứ năm, 17/08/2017
Đăng lúc: 15-06-2015 10:10:41 PM | Đã xem: 1079 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin đối ngoại , Kinh tế đối ngoại
KCN. Bắc Đồng Phú

KCN. Bắc Đồng Phú

KCN Bắc Đồng Phú

Đăng lúc: 15-06-2015 10:05:12 PM | Đã xem: 1567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin đối ngoại , Kinh tế đối ngoại
Đăng lúc: 15-06-2015 09:57:49 PM | Đã xem: 1618 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin đối ngoại , Kinh tế đối ngoại
Cam kết của lãnh đạo tỉnh.

Cam kết của lãnh đạo tỉnh.

Bình Phước là tỉnh ở Miền Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng Kinh tế Trọng điểm Phía Nam cùng với các tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, là cửa ngõ của vùng với Tây Nguyên và Đông Bắc Campuchia.

Đăng lúc: 15-06-2015 09:55:55 PM | Đã xem: 729 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin đối ngoại , Kinh tế đối ngoại
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2020.

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2020.

Ngày 05/02/2007 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đồng Phú thời kỳ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với các mục tiêu, định hướng như sau:

Đăng lúc: 15-06-2015 09:53:42 PM | Đã xem: 1242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin đối ngoại , Kinh tế đối ngoại