12:15 EDT Thứ năm, 19/10/2017

Ban biên tập Website UBND huyện Đồng Phú.

Ngày 05/5/2016 UBND huyện Đồng Phú ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử UBND huyện Đồng Phú (Website UBND huyện); gồm các ông bà có tên sau:

Đăng lúc: 19-11-2014 08:46:57 PM | Đã xem: 1165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Ban biên tập Website