12:18 EDT Thứ năm, 19/10/2017
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 988/QĐ-UBND 16/04/2017

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức...

Tải về
Số 402/QĐ-UBND 22/02/2017

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện...

Tải về
Số 03/TB-HĐTDVC 16/02/2017

Thông báo điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp...

Tải về
Số 04/TB-UBND 04/01/2017

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết nguyên đán...

Tải về
Số 02/TB-HĐTDVC 12/01/2017

Thông báo dánh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển...

Tải về
Số 01/TB-HĐTDVC 12/01/2017

Thông báo lịch thực hành tuyển viên chức các đơn vị sự...

Tải về
Danh sách 09/01/2017

NIÊM YẾT DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ...

Tải về
Số 22/NQ-HĐND 19/12/2016

Nghị quyết về Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2017

Tải về
Số 20/NQ-HĐND 19/12/2016

Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017

Tải về
Số 19/NQ-HĐND 19/12/2016

Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND...

Tải về
Số 07/2016/NQ-HĐND 19/12/2016

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập...

Tải về
Số 06/2016/NQ-HĐND 19/12/2016

Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới năm 2017 trên địa huyện...

Tải về
Số 05/2016/NQ-HĐND 19/12/2016

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an...

Tải về
Số 690-TB/UBND 22/12/2016

Thông báo kết quả điểm thi đối với thí sinh đăng ký dự thi...

Tải về
Số 662/TB-UBND 04/12/2016

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp...

Tải về
Số 02/TB-HĐTTCC 17/11/2016

Thông báo về thời gian tổ chức thi tuyển công chức cấp xã...

Tải về
Số 422/MTTQ-BTT 27/10/2016

Phối hợp tuyên truyền tổ chức bình chọn và tổ chức họp mặt...

Tải về
Số 4044/QĐ-UBND 02/11/2016

về việc thu hồi đất để giao cho Công ty Cổ phần khu công...

Tải về
Số 507/TB-UBND 26/10/2016

Thông báo về thời gian tổ chức ôn thi và thi tuyển công chức...

Tải về
Số 1784/UBND-NC 29/09/2016

Bổ sung về ngành chuyên môn tuyển dụng công chức cấp xã năm...

Tải về
Số 437/TB-UBND 15/09/2016

Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Đồng Phú năm 2016

Tải về
3569/UBND-NC 14/12/2014

Triển khai thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành...

Tải về
3180/UBND 03/11/2014

Thông tin xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện

Tải về
2481/QĐ-UBND 18/11/2014

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền...

Tải về
2498/QĐ-UBND 18/11/2014

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
2669/QĐ-UBND 30/12/2013

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5...

Tải về
156/PNV-CCVC 11/11/2014

Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương đối với...

Tải về
1195/QĐ-UBND 05/06/2014

Công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên...

Tải về
Luật số 13/2003/QH11 10/06/2014

Luật đất đai

Tải về
47/KH-UBND 13/04/2014

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và khắc phục những...

Tải về
2677/QĐ-UBND 30/12/2013

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
1682/UBND-VP 18/08/2013

Bổ sung nội dung trong lịch công tác tuần lễ 34/2013

Tải về
88/GM-UBND 07/08/2013

Kiểm kê cây trồng trên đất và bàn giao diện tích đất, cây...

Tải về
87/GM-UBND 07/08/2013

Kiểm kê cây trồng trên đất và bàn giao diện tích đất UBND...

Tải về