12:20 EDT Thứ năm, 19/10/2017
 

1. Ông Trần Văn Vinh - Chủ tịch UBND huyện.
Điện thoại cơ quan: 06513 502227 - DĐ 0918 565 617
Email: tranvanvinh.hdp@binhphuoc.gov.vn
2. Ông Nguyễn Văn Tặng - Phó Chủ tịch UBND huyện (Phụ trách khối Kinh tế)
Điện thoại cơ quan: 06513 602729
Email: nguyenvantang.hdp@binhphuoc.gov.vn

 
3. Ông Nguyễn Khắc Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện (Phụ trách Văn hoá - Xã hội).
Điện thoại di động: 06513 509688.
Email: nguyenkhacvinh.hdp@binhphuoc.gov.vn